Automatic Translator

Voorwoord:
Een pre-incasso is een procedure waarin voor het laatst wordt geprobeerd de openstaande rekening te innen bij een debiteur, voordat er daadwerkelijk wordt overgegaan tot starten van een incassoprocedure bij een incassobureau met de daarbij behorende rente en administratiekosten. Dit is vooral makkelijk voor het midden- en kleinbedrijf, omdat deze vaak te maken hebben met vaste klanten die zouden kunnen worden weggejaagd door een daadwerkelijke incassoprocedure van een incassobureau.
 

Bij een pre-incasso per brief wordt uitdrukkelijk vermeld dat het de laatste keer is dat het openstaande bedrag door de debiteur kan worden betaald voor er daadwerkelijk een incassoprocedure wordt gestart. Het bankrekeningnummer en telefoonnummer van de crediteur worden hierin vermeld en tevens wordt er ook een contactpersoon aangesteld bij de crediteur. Ook wordt er duidelijk gemaakt dat niet betalen zal leiden tot een daadwerkelijke incassoprocedure. 

Telefonische of persoonlijke (huisbezoek) benadering is een goede aanvulling op de bovengenoemde pre-incassobrieven, deze benadering vergt echter wel veel tijd. Het voordeel van telefonische/ persoonlijke benadering is dat eventuele problemen direct opgelost kunnen worden, waardoor er over het algemeen eerder betaald wordt.

Welkom bij de internetpagina van de Pre-incassocentrale

Beheren – optimaliseren – signaleren – preventieve activiteiten

Optimalisering van uw debiteurenbeheer begint bij de activiteiten die u verricht vóór dat u uw vorderingen onderbrengt bij een incasseerder. Pé-incasso centrale kan u dit volledige traject uit handen nemen tegen een relatief laagtarief. Kosten die u terug kan verdienen door openstaande facturen niet langer voor te financieren, maar vooraf een oplossing aan te dragen bij uw debiteur.

Dit terwijl uw debiteur niet merkt dat u reeds gebruik maakt van de diensten van een externe partij. Wij bieden een aantal diensten die feilloos werken zonder inbraak op uw eigen processen. Deze diensten dragen bij aan een verhoging van de cashflow van uw organisatie en het voorkómen van verdere maatregelen als het incassotraject. 

Beheer
Het beheren van uw debiteuren is maatwerk. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek inventariseren wij uw wensen en knelpunten. Hiermee gaan we een plan van aanpak ontwikkelen en krijgt u een maatpak, voor uw debiteuren en desgewenst andersom uw crediteurenbeheer. 

Optimaliseer
Kijken naar diverse factoren als bijvoorbeeld gemiddeld betaalgedrag, word er speciaal voor u een beheersysteem aangelegd. Het systeem wordt door de pre-incassocentrale beheerd en draagt zorg voor terugkoppeling terugkoppeling. 

Signaleer
Duidelijke signalering voorziet in accurate actie en het stoppen van oplopende openstaande vorderingen.  

Preventieve activiteiten
Preventie voor u en voor uw cliënten en gelden. Geen onnodige rente meer betalen die uiteindelijk drukken op de marges van uw eigen diensten en producten, en de cashflow.  

Vervolg op het pré-incassotraject

Natuurlijk kunt u indien noodzakelijk een stap verder gaan door ook, mocht de cliënt nog bereid zijn te betalen, de incasso bij ons onder te brengen. Wij bellen dan uw debiteur onder uw naam en wij controleren vervolgens voor u of de debiteur daadwerkelijk betaalt. Het incassotraject sluit naadloos aan op het Pre-incassotraject. Mer hierover vindt u op http://www.incassocentrale.nl/

 

Online nu

We hebben 1 gast online

Login