Automatic Translator

Graag informere

Pre-incasso traject

U heeft openstaande vorderingen en minder snel betalende debiteuren, die u liever niet gelijk aan een incasso traject uitbesteed? Heironder ons traject, kort samengevat:

 
Pré-incasso tracten via de Pre-incassocentrale, is een goed hulpmiddel voor u als opdrachtgever om openstaande vorderingen alsnog te incasseren zonder een incasso-traject op te starten. Dit door middel van een aantal structurele benaderingen, waarbij de debiteur de mogelijkheid gegeven wordt om over te gaan tot betaling, of uitleg van zijn of haar situatie te geven.

 
Waar mogelijk kunnen we zelfs hulp bieden aan uw debiteuren middels externe partners.  
Ons traject; 

 
  • Ons logo op de aanmaningen
  • Ons briefpapier voor een allerlaatste aanmaning
  • Nabellen van uw debiteuren of…
  • Bezoek aan uw debiteuren om de situatie te pijlen en of in kaart te brengen.
  • Gebruik van onze pre-incassostickers
  • Overgang naar de Incassocentrale, mocht uw debiteur nog niet willen betalen

 

Informeren en beheren!
Bijvoorbeeld middels de sticker en of ons logo, vanaf de eerste aanmaning. Een eenvoudig hulpmiddel, met een doeltreffende werking. Mocht alsnog blijken dat uw debiteur de vordering niet voldaan heeft. Dan kunt u, indien gewenst, alsnog het traject voortzetten en als het echt niet willen betreft, de vordering aan Incassocentrale uitbesteden.

  n wij u uitgebreid over de mogelijkheden voor uw bedrijf.

 

 

Online nu

We hebben 1 gast online

Login